Monday 27 Nov Mon 27 Nov
Tuesday 28 Nov Tue 28 Nov
Wednesday 29 Nov Wed 29 Nov
Thursday 30 Nov Thu 30 Nov
Friday 01 Dec Fri 01 Dec
Saturday 02 Dec Sat 02 Dec
Sunday 03 Dec Sun 03 Dec
 
 
Yoga/Pilates combi les 19:00 - 20:00  
 
Pilates 09:00 - 10:00  
Yoga 10:00 - 11:00  
FitShape 19:00 - 20:00  
Zumba 20:00 - 21:00  
Total Body Workout 09:00 - 10:00  
 
 
 
FitShape 09:00 - 10:00  
Pilates 10:00 - 11:00  
 
 
Yolates 09:00 - 10:00